พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่ – นนทบุรี) กับ บริษัท HERMIT PURPLE

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) คุณพีรธัช โกษะโยธิน ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท HERMIT PURPLE และ คุณปริญญ์ เสถียรปกิรณกรณ์ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท HERMIT PURPLE

ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาวิชาการวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและทักษะนักศึกษาด้านอีสปอร์ต E-Sport

เมื่อวันที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ